Integritetsmeddelande

Här beskriver The Tribe Lounge hur vi samlar in och behandlar de personuppgifter som vi får från dig i samband med ditt besök i denna webbplats och hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter kommer The Tribe Lounge att behandla?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med följande beskrivning, för att uppnå vårt legitima intresse av att förse dig med information som du begär, svara på dina meddelanden när du kommunicerar med oss, förse dig med nyhetsbrevet när du startat en prenumeration av detta samt skicka information vid anmälan till webinarier eller event:

Namn, adress, e-postadress och telefonnummer, företagsnamn och annan information du tillhandahåller i fritext.

2. Hur och varför kommer The Tribe Lounge att använda dina personuppgifter?


I den utsträckning The Tribe Lounge använder personuppgifterna för att förbättra denna webbplats eller för analys av statistik är grunden för insamling av data The Tribe Lounge:s legitima intresse av att genomföra sådana förbättringar och analyser. Eftersom inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas och behandlingen är begränsad har The Tribe Lounge dragit slutsatsen att vårt legitima intresse av att genomföra förbättringarna och analysen har företräde framför ditt integritetsintresse.

Den personliga information som samlas in och bearbetas när du kommunicerar med oss ​​baseras på vårt legitima intresse att stödja våra anställda och kunder och för att säkerställa spårbarhet. Eftersom du har tillhandahållit informationen fritt och behandlingen är begränsad har The Tribe Lounge dragit slutsatsen att dina integritetsintressen inte uppväger vårt legitima intresse.

3. Vart och till vem kan dina personuppgifter överföras?

De personuppgifter som samlas in och lagras används uteslutande av The Tribe Lounge, utom i följande fall där vi kan skicka informationen till tredje part:

·      När det krävs enligt lag.
·      Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet.
·      Till följande tjänsteleverantörer som utsetts av The Tribe Lounge som tillhandahåller tjänster kopplade till denna webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster:
·     Prenumerationstjänst: Besökare kan registrera sin e-postadress för att få The Tribe Lounge:s nyhetsbrev.  Formulär: Besökare kan skicka in sina kontaktuppgifter via denna webbplats genom formulär som skickar iväg uppgifterna till The Tribe Lounge med e-post.
·   Formulär: Besökare kan skicka in sina kontaktuppgifter via denna webbplats genom formulär som skickar iväg uppgifterna till The Tribe Lounge med e-post.

The Tribe Lounge kommer att vidta åtgärder för att skydda all personlig information som överförs till sådan tredje part.

3.1 Överföring avpersonuppgifter till USA
Leverantör av teknisk plattform för denna webbplats är Webflow varvid dess innehåll lagras på servrar i USA. I förhållandet till Webflow är The Tribe Lounge ”data exporter” och Webflow är ”data importer. Webflow har ingen direkt relation till denna webbplats besökare, dessa är ”Customer End User” och i relation till The Tribe Lounge.

The Tribe Lounge har i enlighet med ”Clause 8” i The Standard Contractual Clauses (SCC) for data transfers between EU and non-EU  countries" vidtagit nödvändiga steg för att säkerställa att Webflow följer SCC samt därtill vidtagit organisatoriska rutiner för att inte de data som överförs lagras längre än nödvändigt (se punkt 4 nedan).

4. Hur länge lagrar The Tribe Lounge dina personuppgifter?

The Tribe Lounge lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna har samlats in. Detta innebär att The Tribe Lounge raderar dina personuppgifter när sådan information inte längre är nödvändig för att behandla en begäran, en beställning eller för att administrera ditt konto eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter.

5. Information och åtkomsträttigheter

Du kan när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Observera dock att radering kan innebära att The Tribe Lounge inte kan behandla förfrågningar eller beställningar, eller att din prenumeration upphör att gälla. Du har rätt att begära:

·      En kopia av dina personuppgifter från oss.
·      En begränsning av användningen av dina personuppgifter.
·      Att användningen av dina personuppgifter upphör.  

För kontakt om personuppgifter: info@tribelounge.se

6. cookies

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation. Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

·      Nödvändiga cookies.
·      Prestanda-cookies.
·      Marknadsförings-cookies.
·      Statistik-cookies.

Du kan själv ställa in vilka cookies du tillåter i vårt inställningscenter för integritet när du påbörjar ditt besök i webbplatsen.

7. sociala medier

The Tribe Lounge kan samla in och behandla data som du tillhandahåller på sociala medier som är anslutna till oss. Detta kan ske genom:

·      Direkt kommunikation när du utför publicering på våra sociala mediekanaler genom kommentarer eller inlägg eller när du skickar direktmeddelanden.

Personuppgifter från direktkommunikation används för att kunna kommunicera med dig i samband med din direktkommunikation riktad till The Tribe Lounge. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att tillhandahålla tjänster och support till dig. Eftersom du har tillhandahållit informationen fritt och behandlingen är begränsad har The Tribe Lounge dragit slutsatsen att dina integritetsintressen inte uppväger vårt legitima intresse.

·      Indirekt kommunikation, när du exempelvis taggar The Tribe Lounge i dina sociala medieinlägg eller kommentarer.

Personuppgifter från indirekt kommunikation behandlas i syfte att skydda vårt varumärke, förhindra bedrägligt beteende och stödja befintliga kunder. Den rättsliga grunden för vår behandling av indirekt kommunikation är det legitima intresset för The Tribe Lounge. Eftersom behandlingen av personuppgifter är begränsad och det faktum att personuppgifter som publiceras på sociala medieplattformar publiceras fritt har The Tribe Lounge dragit slutsatsen att vårt legitima intresse av att genomföra behandlingen för att skydda The Tribe Lounge’s varumärke, förhindra bedrägligt beteende och stödja befintliga kunder har företräde framför dina integritetsintressen.

7.1 Överföring och avslöjande av dina personuppgifter från sociala medier

Dina personuppgifter kommer inte att avslöjas utanför The Tribe Lounge, undantaget om vi identifierar att användare inte följer de villkor som tillhandahålls av de sociala medieplattformarna. Om vi identifierar brott mot villkoren kommer The Tribe Lounge att rapportera överträdelsen till sociala medieplattformen för vidare utredning.

7.2 Lagringstid av dina personuppgifter från sociala medier

The Tribe Lounge kommer att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlades in.

7.3 The Tribe Lounge:s regler för sociala medier

Kommentarer och / eller inlägg från användare av sociala medier som hänvisar till The Tribe Lounge, inlägg på The Tribe Lounge:s sociala medier och liknande förekomster återspeglar inte nödvändigtvis The Tribe Lounge:s åsikter och vi bekräftar inte heller deras noggrannhet.

The Tribe Lounge följer de villkor som tillhandahålls av de sociala medieplattformarna där vi har vår närvaro och vi förbehåller oss rätten att radera stötande, kränkande eller socialt oansvariga kommentarer, inlägg eller uppladdningar. Användare som inte följer ovan nämnda villkor kan där det är relevant blockeras och rapporteras för vidare utredning till den sociala medieplattformen.