BLOGGEN

Anna Pojen

25/9/19

Vem bollar du dina idéer med? – Del 3 i "Vad gör en kommunikatör?"

Del 3 i vår bloggserie kring “Vad en kommunikatör gör?“. Här tar vi upp hur kommunikatören kan vara ett bollplank!

Anna Pojen

July 29, 2021

Att bolla idéer är roligt, positivt och kreativt. Det stimulerar nya tankar och grundar för reflektion. Genom att diskutera med andra får du garanterat nya synsätt på en situation eller problem, och uppslag till hur du eller teamet kan lösa det på bästa sätt.  Det skapar även en grundidé och medvetenhet kring vad ni faktiskt behöver för att lyckas, i affärsutvecklingen eller i kommunikationsarbetet. Att bolla med en expert inom kommunikation borde därför vara högt prioriterat när ett nytt affärsområde ska utvecklas, ett nytt projekt tar fart eller om problem dyker upp på vägen. Kommunikatören blir både bollplank, en diskussionspartner och coach –  i de lägen när du behöver det.

Insikten

Är det tråkigt att vara realist? Nej, självklart bör de mål och visioner som ni sätter upp alltid vara realistiska. Framförallt ska ni sätta upp mål som ni kan stå bakom till 100 %. Insikter som kommunikatören bidrar med innebär inte begränsningar, utan en förståelse och nya infallsvinklar. Inom ramen för er verksamhet.

Kommunikatören bidrar med betydelsefulla insikter om vad ni bör kommunicera och bästa sättet att göra det på. Du vill skapa en genuin känsla för potentiella medarbetare, kunder och leverantörer. Du vill att de ska känna att ni är ett företag eller en organisation som är att lita på. Det uppnår du enklare med hjälp av kommunikatören.

Stödet

För att tydliggöra hur kommunikatörens stöd kan komma till användning kan vi ta ett exempel.

En VD på ett större företag har många personer runt omkring sig. Målbilden av hur företaget ska drivas framåt och utvecklas är ofta något som är tydligt. Vad som däremot inte alltid är lika lätt att formulera är just de tankar om hur det ska förverkligas och realiseras.

Vad blir budskapen när målgrupperna är allt från chefer till medarbetare ute i fält? Hur ska ni nå dem så att alla förstår sin viktiga roll i det hela? Bollplanket – kommunikatören – kan formulera budskapen och planen. Det som sen i realiteten bygger och ligger till grund för företagets utveckling. Till det sätter ni tydligt mätbara mål för hur budskapen ska nå fram till utvalda målgrupper.

Med andra ord är vi kommunikatörer en viktig och resurs till en företagsledning.  Vi är proffs på att ta in verksamhetsidéer och affärsplaner och skapa kommunikation som stärker affären. Tyvärr är kommunikatörer ofta en outforskad och outnyttjad resurs. Vårt tips är att ta med kommunikatörens kunskap för att ta era planer och affärer vidare. Kanske när kommunikationskompetensen inte räcker till, när idéerna sinat eller när ni vill ha mer krut i bössan!

Vill du ha någon att bolla meD?

Vi har lång erfarenhet av kommunikation och varumärkesarbete. Hör av dig så bokar vi in ett möte!