BLOGGEN

Anna Pojen

8/4/20

Så rustar du dig för kommunikation i kristid – från nuläge till framtid

Kriskommunikation är verkligen i fokus nu när vi som människor, företag och samhällen är mitt uppe i den mest globala och omvälvande kris vi varit med om. Hur det ska gå vet ingen – men att kommunikation är viktigare än någonsin står helt klart – och att vi ställs inför stora utmaningar.

Anna Pojen

July 29, 2021

Kriskommunikation är oerhört centralt för både företag och samhället just nu – samtidigt som kommunikationen måste hanteras på ett nytt sätt i våra företag. I och med Corona kommer självklart behovet av att sätta säkerhet för alla först och att distansera sig fysiskt. I en ”normal” krissituation samlas ledare och team för att jobba igenom krisen, ofta i ett och samma rum – nu måste ledarskapet ske på distans under andra former med digitala möten och närvaro.

Var tydlig och ärlig i kommunikationen

I kriskommunikation kondenseras alltid kommunikationen ännu mer till att vara konkret, tydlig och ärlig. Och snabb. I Coronakrisen vi upplever just nu är just behov av snabbhet extremt. Du behöver följa och ändra planer på daglig basis eftersom läget förändras hela tiden. Men det gäller att skapa tid för att tänka igenom vad ni vill säga – tillsammans med de andra ledarna. Det finns också ett behov av att upprepa de budskap som ändå består, om och om igen. Kommunicera dessutom alltid även när det inte finns något nytt att berätta. När vi är i kris behöver vi känna trygghet och tillit till att våra ledare är lugna.

Kriser kan ha starka, förödande effekter på både människor, liv och verksamheter. Det ser vi varje dag just nu. Företag som går under, människor förlorar sina jobb och inte minst att människor avlider i sviterna från Corona. Det kommer ha effekter långt framåt på vår hälsa, våra relationer och vår ekonomi.

6 punkter för effektiv kriskommunikation i Corona-tider:

  1. Säkerheten först, var tydlig med vilka åtgärder du tagit och varför de är viktiga att följa.
  2. Var snabbfotad och beredd att anpassa planer.
  3. Led på distans – erbjud dina ledare en personlig coach i förändringskommunikation och för effektivitet i digitala möten och närvaro.
  4. Dokumentera dagligen aktiviteter och åtgärder samt incidenter på ett strukturerat vis.
  5. Kommunicera ofta och via kanaler där medarbetare (eller kunder) vet att informationen kommer.
  6. Var inte rädd för att upprepa.

Efter krisen – kan du svara på dessa frågor?

Hela tiden är det också viktigt att se framåt. Även om pandemier slagit till förr är det denna gång en globaliserad värld vi lever i. Vad ska hända sen och hur kan det komma att se ut efter krisen – svårt att veta men viktigt att fundera på. Som företag och organisation är viktigt att redan nu diskutera planer och scenarier för efter Corona-krisen. Och för hur kommunikationen ska hanteras vid olika utfall:

  • Har du permitterat medarbetare – hur behåller du dem nära och vid gott mod under tiden, så att det går snabbt och smidigt att komma tillbaka och starta upp igen?
  • Har dina medarbetare som kommer tillbaka förlorat anhöriga som avlidit till följd av Corona? Hur ska du stötta dem på bästa vis?
  • Hur behåller du kunderna, om de inte just nu beställer några nya projekt eller leveranser? Varför ska de fortsätta med er då senare när krisen är över?
  • Och om krisen drar ut över månaders tid kommer verksamheten klara sig? Hur ska företag som kan fortsätta få både arbete och medarbetare att fungera bra utan att tappa alltför mycket produktivitet, engagemang?

I vår nästa blogg kommer vi prata med om förändringskommunikation – för det är ju verkligen en förändrad värld, arbetssituation och social situation vi lever i.

Behöver du en kommunikations-coach för dina ledare?

Vi coachar digitalt och skriver alltid på konfidentialitetsavtal med våra kunder. Hör av dig om du vill ta en digital kaffe med oss, så berättar vi mer om konceptet!