BLOGGEN

Malin Karlsson

13/4/21

Fixa er marknadsplan Del 3: Målgruppsanalys - effektiv och pricksäker

Demografi i all sin ära, men när du gör din målgruppsanalys idag finns det något så mycket viktigare att ta reda på – speciellt när informationstäthet och reklamtrötthet är utbredd. Vi på The Tribe Lounge berättar vad!

Malin Karlsson

July 29, 2021

Gratis mall

Självklart kan det vara viktigt att ta reda på ålder, social situation, geografi, ekonomi osv. när du ska nå ut till dina potentiella kunder – särskilt när du riktar dig till konsument. Något som däremot ofta glöms bort, eller kanske inte hinns med i analysen, brukar kallas för inre faktorer. Därför vill jag utmana dig att ta tag i dina målgrupper utifrån just det här!

Ta fram en målgruppskarta: målgruppsanalysens fem inre faktorer

Börjar du din målgruppsanalys med den här modellen kommer många av dina frågor att få svar, men säkert kommer även nya frågor att dyka upp. Du har dock en karta över hur du kan börja nå din målgrupp och hjälpa dem med din produkt eller tjänst, utifrån deras inre faktorer. Du kommer kunna nå ut och interagera med din målgrupp mer effektivt sätt än innan. Målet är ju att det du kommunicerar ska kännas mer pricksäkert och relevant, och inte vara som ett bakgrundsljud som ligger och ”stör”.

Vem vill du berätta för? Vad är det som driver och triggar din målgrupp att agera, känna eller köpa något?

1. Behov hos målgruppen

Har du behov av information och fakta om ett ämne, produkt eller tjänst är du mer benägen att bli intresserad av att ta del av kommunikationen. Visst, det kanske är självklart, men det är värt att nämna ändå. Vad är din målgrupp i behov av?

Utmaning: Lista minst 3 behov per målgrupp. Försök att tänka bortom det mest uppenbara.

2. Relevans i det du kommunicerar

Är din målgrupp involverade i det du vill berätta, visa, sälja eller utbilda i redan? Känns det relevant för dem? Grattis – då har du redan goda möjligheter att nå ut. Om du idag mest berättar utifrån dig och din produkt kan du behöva addera mer relevanta delar.

Utmaning: Lista minst tre teman där du kan skapa intressant innehåll utifrån de behov du listade på punkt 1.

3. Redo för informationen

Du har lättare att ta åt dig av ett budskap när du är i läget att du söker informationen eller är mentalt redo att ta emot den. Om din målgrupp har accepterat sitt behov eller nuvarande läge ökar chansen att de söker mer information.

Utmaning: Fundera på vart i kundresan du kan skapa engagemangsplatser för ditt innehåll. Gör en lista på vart olika innehåll kan passa över tid.

4. Förkunskaper och attityder

Hur mycket vet din målgrupp om ämnet eller tjänsten? Attityder är som inlärda åsikter som påverkar ens tankar och beteende, samtidigt som en attityd väger tyngre än en åsikt. De är en del av vår självbild och är därmed viktiga – inte minst när du ska kommunicera.

Utmaning: Visa ödmjukhet genom att fråga dina kunder/målgrupper om vad de vill veta om dina teman? Börja med ett!

5. Värderingar

Värderingar går mer på djupet än attityder, det kan vara till exempel ärlighet, hållbarhet och jämlikhet. Även frihet och familjens säkerhet är värden som brukar rankas högt hos de flesta människor. Det här är svårt att sätta fingret på, det kan lätt bli teori och inte kännas “på riktigt”, men gör ett försök.

Utmaning: Börja jobbet med att lista ditt eget företags värderingar, ert varför. Det är ibland svårt, men utifrån detta kan du sen fundera på om dessa matchar det du jobbat fram ovan?

Nästa steg – Hur kan man skapa Personas för B2B samt B2C?

Det här tar vi upp i nästa blogginlägg om Marknadsplanen. Kolla gärna in våra tidigare delar om att ta fram marknadsplanen: Kundresan och Budskapsplattformen, där finns mer tips om hur du kommer igång!

Fann du det här intressant?

Du får gärna kontakta mig via LinkedIn eller direkt på mailen. Jag berättar gärna mer om hur vi arbetar med marknadsplaner!