BLOGGEN

Anna Pojen

6/7/20

Boosta er interna kommunikation med The Tribe Lounge

Internkommunikation har definitivt fått förhöjd status under de senaste åren. Och i spåren av den kris som Covid-19 pandemin orsakat är det helt klart så att planerad intern kommunikation får mer plats och ges resurser. Det här är intressant och skapar möjligheter att utvecklas i företagen.

Anna Pojen

July 29, 2021

Är er kommunikation i fas när världen och företaget förändras?

Nu när många medarbetare arbetar på distans blir det inga spontana möten och vardagsprat mellan kollegorna på samma vis, i alla fall inte lika naturligt avslappnat som tidigare. Att behålla eller bygga upp en stark gemenskap och kultur på din arbetsplats när man är distanserad från varandra är en utmaning. En utmaning som kräver mod, mod för att testa nya metoder för kommunikation och att du som ledare ska föregå med ett gott exempel.

  • Har du som ledare eller medarbetare upptäckt att er story inte matchar verkligheten?

Lyssna på varandra! Sätt medarbetaren i fokus i kommunikationen och våga testa nya metoder! Var öppna och nyfikna! Vad sägs om att ta veckorapporten i videoformat eller producera en trevlig sommarhälsning där flera medarbetare tar plats framför kameran?

  • Hur kan ni göra för att upprätthålla en bra dialog?

Dialogen mellan medarbetare/avdelningar/affärsområden emellan – hur ser ni till att dessa möten blir av och effektiva? Här krävs det nya verktyg och systemstöd – givetvis med gedigen support och information så att dina medarbetare använder verktygen på rätt sätt och på så vis förhoppningsvis uppskattade!

Internkommunikation med medarbetarfokus

Internkommunikation ska inte vara något isolerat som en kommunikationsavdelning sysslar med, tvärtom! Kommunikatören ska stötta, coacha och ta fram en plan samt strategi tillsammans med övriga kompetensområden, i projekt eller vad nu aktiviteten gäller. Då kan kommunikationen enklare implementeras och genomsyra hela organisationen. Med medarbetaren i fokus är det här en ständigt pågående process. Låt medarbetaren ta plats, bidra och stimulera och se till att skapa förutsättningar till samtal.


Vi finns här!

Är du i behov av stöttning och rådgivning gällande er internkommunikation? Hör av dig - Jag, Anna har coachat flertalet VDar och chefer och hjälper gärna dig att komma till nästa nivå.