BLOGGEN

Albin Sandh

11/11/20

Att skapa förtroende genom transparens

Det kan ta många år att skapa och generera förtroende hos dina kunder eller potentiella kunder. Det kräver tid, planering och tålamod – egenskaper du som företagare behöver ha för att etablera dig på marknaden.

Albin Sandh

July 29, 2021

Idag är transparens som ni kanske förstår en viktig del i ett företags utveckling. Privatpersoner, journalister och andra företag kan enkelt hitta grundläggande information om verksamheter i dagens digitala samhälle. Det finns därmed inte utrymme att undanhålla relevant (det betyder inte all) information det kan snarare bli en risk. Vi på The Tribe Lounge har fyra tips för att stärka ert varumärke och öka förtroendet.

Fyra punkter som ökar er verksamhets transparens:

Trovärdighet

För att skapa förtroende – använd rätt kanal och väl valda personer som budskapsbärare. Utifrån vision och mål samt var er målgrupp befinner sig se till att anpassa budskap och val av kanal. Ett alternativ är att låta ledningen ta plats på LinkedIn.

Fötterna på jorden

Stolthet kan visas på många olika sätt. Gör det med fötterna på jorden, genom prestation och inte genom tomma ord eller genom att slå dig själv för bröstet. Tillåt kunder och potentiella kunder att få en inblick i verksamheten, visa upp vad ni gör och låt medarbetarna ta plats. Visa hur ni arbetar eller hur produkterna tillverkas, det är både intressant och skapar engagemang!

Lyhördhet

Viktigt är att vara lyhörd, visa att ni ser och hör era kunder – uppmärksamma deras insatser. Ta dig tid att besvara eventuella frågor och var ett bollplank, ställ frågor och föreslå förbättringar om du ser saker från en annan synvinkel. Det leder till integration och stärka relationer vilket i sin tur skapar ökat förtroende.

Kontinuerlig aktivitet

Visa er aktiva i valda sociala medier. Hitta en för er hållbara struktur och kontinuitet, det i sig inger förtroende. Visa en levande verksamhet! En viktig sak att poängtera är att detta kräver mer tid och arbete än många tycks tro. Ett konstant flöde utan känsla eller struktur går användaren förbi. Skapa därför alltid kvalitativt innehåll med mening för att få integration och för att synas.Har ni som företag inte tid med allt ovanstående?

Vi på The Tribe Lounge har stor erfarenhet av sociala medier, copy, varumärkesbyggande samt intern kommunikation. Hör av dig så hjälper vi dig!