BLOGGEN

Anna Pojen

2/7/20

Årsredovisning på nytt vis - Bygg storyn! Del 2

Du kan andas ut. Vi på The Tribe Lounge tror inte att årsredovisningen med är död – än. Du kanske läste den frågan i Del Ett av Årsredovisning på nytt vis? Där gav vi lite tips om hur du får en lyckad årsredovisningsprocess och pushade för att ni ska fortsätta berätta er Story!Här kommer nu äntligen del två i vår årsredovisnings-spaning som handlar om just det – att er Story är intressant – sluta inte berätta den. Men fundera på hur, vad och varför!

Anna Pojen

July 2, 2020

Vadå Story – vi gör ju en årsredovisning?

Just det. Och i årsberättelsen som den främre delen av årsredovisningen innehåller finns er Story eller i vart fall grunden till den. Årsberättelsen kan fortsätta fylla flera viktiga funktioner. Den är ofta väldigt genomarbetad och accepterad av hela organisationen. Den sätter de budskap och formuleringar som blir grunden i presentationen av bolaget utöver och bortom siffrorna.

Här finns plats för att gå in på djupet

Här finns utrymme att berätta ingående om målsättningar, strategier, marknadsutveckling och arbetet med hållbarhet och koncernbolag. En kontext för hur bolagets affär drivs, vart varumärket positionerar sig och hur medarbetare ska tas om hand. En framtidsinriktning för bolaget som när den är ärlig kan bidra till beslut om investering eller intressenters uppmärksamhet.

Kanske kan den ta nya former på sikt. Delas upp i olika delar och format där exempelvis video kan komplettera? Vi lever ju i en allt mer digitaliserad värld där affären, rekrytering och varumärket drivs i nya former. Våga ifrågasätta hur, vad och varför – men sluta inte berätta er Story. Det är den som kommer skilja er från konkurrenter och andra bolag.

Förändring skapar tillfällen att förnya!

Vi på The Tribe Lounge arbetar ju med årsredovisningar – vilket är superkul! När jag jobbade på ASSA ABLOY Corporate Communication var jag med och producerade både årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen från insidan. Så vi vet verkligen hur viktig den ofta är och hur hårt alla jobbar med den. Och varför det alltid är en lättnad när den är klar. Även om det oftast trots 1000 genomläsningar är först då man ser ett eventuellt stavfel (märkligt, men tror alla känner igen sig i det).

Vi tror däremot att en förändring troligen kommer att ske eller snarare kanske smyga på oss gradvis under de kommande åren. I och med ESEF (som vi skrev mer om i förra delen) kommer det finnas bolag som lättat tar bort jobbet med framvagnen, ja årsberättelsen, direkt.

Vilka format ska man välja för sin årsredovisning då?

I branschen (vår alltså) tror vi att många byråer kommer pusha rätt hårt på att gå över på en webbaserad årsredovisning. Men vi tror nog inte att det är rätt väg heller. För visst den blir navigerbar, den finns där online men handen på hjärtat. Vilka i era målgrupper för ert bolag tror ni kommer läsa en extra hemsida om föregående år? Även om den skulle finnas i en app?

En hel del bolag kommer säkert att göra som vanligt både för 2020 och kanske även framöver, men tillgodose ESEF-kraven för den finansiella delen såklart om de omfattas av de kraven. Vi har själva fått förfrågningar om årsredovisningar för 2020 – med årsberättelse och producerad i PDF (och möjlighet till tryck). Kul!

En Story som aldrig tar slut – och den handlar om er!

Vi filar själva just nu på ett årsredovisningsupplägg med lite nytt tänk med två spår.

  1. Köra på med en presenterande del för er viktiga och unika Story i årsberättelsen men som helhet är enligt nya kraven – däremot med ny touch och mer dynamik i innehållet och dess användning. Den ska inte hålla en månad utan jobba för er ett helt år. Online!
  2. Eller vårt nya, fräscha ”Ett år, tolv månader – Årsredovisning på ett nytt vis”. Det senare berättar vi inte om här. Men vi tror starkt på idén vi har. Ett koncept som kanske kan leverera den förändring som får de modiga bolagen att sticka ut?

Inspiration – här kan du läsa om Årsredovisning 2019 som vi gjort för Infrea AB.

Ta reda på mer om vad ESEF är

Finaninspektionen förklarar ESEF

”Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter har införts 2019. De påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.”

Läs mer på Finansinspektionens hemsida.

PWC förklarar vad är ESEF

”Det första grundläggande kravet i ESEF-regelverket är att alla års- och koncernredovisningar ska upprättas i formatet XHTML. Det andra grundläggande kravet är att när dessa finansiella rapporter innehåller koncernredovisningar som är upprättade enligt IFRS, ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar med XBRL-taggar. Det tredje grundläggande kravet som föreskrivs av ESEF är att XBRL-taggarna ska integreras in i XHTML-dokumentet med hjälp av Inline XBRL-tekniken (iXBRL).”

Läs mer på PWCs hemsida.

Vi hjälper er med Årsredovisningen!

Sitter du på ett börsbolag där ni funderar på att göra nytt, eller vill fortsätta med årsredovisningen som nu men göra det bättre? Connecta med mig så kan vi prata vidare.

Läs mer från bloggen