BLOGGEN

Anna Pojen

23/6/20

Årsredovisning på ett nytt vis – del 1

När jag, Anna, jobbade på börsbolaget ASSA ABLOY kretsade nästan hela kommunikationsåret kring årsredovisningen. Med start i september och lansering någon gång i mars-april. Sedan kunde man pusta ut lite. När den precis lämnat tanken – det är ju så skönt att årsredovisningen är klar – då kommer ju sommaren! Efter sommaren kommer hösten och helt plötsligt är det dags igen – årsredovisningsdags.

Anna Pojen

July 29, 2021

Tips för en lyckad årsredovisning

Hur ska man då göra för att få en behaglig process?

  1. Det viktigaste är kanske att – starta i tid.
  2. Ha koll på om ni påverkas av ESEF? Från räkenskapsåret 2020 ska den finansiella delen på många bolag publiceras i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, European Single Electronic Format (ESEF). ESEF är en ny teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar i XHTML, som gäller för alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU.
  3. Besluta nu vilket format ni ska göra årsredovisningen i och tänk till varför:
  4. Endast en PDF, gärna interaktiv, tillhandahålls digitalt online.
  5. En tryckt årsredovisning, som också tillhandahålls digitalt online som PDF, gärna interaktiv.
  6. En webbaserad årsredovisning, som en egen micro-sajt där årsredovisningen blir en navigerbar online-version.
  7. Återanvänd den föregående årsredovisningens struktur. Ändra där det behövs men behåll ordning och kategorisering som fungerar. Det blir en smartare berättelse och läsarna kommer känna igen sig.
  8. Samla ett starkt team. Ta in hjälp utifrån för de delar ni behöver stöd i och se till att alla texter har samma granskare eller ännu hellre skribent(er). Då kommer helheten att bli bäst med en röd tråd i storyn och genomgående tonalitet.
  9. Ta gärna nya bilder direkt efter sommaren, på ledningen och styrelse samt de planerade casen eller reportagen i augusti-september. Då är de flesta personer lite utvilade och solkyssta efter sommaren och dessutom är ljuset bättre, både inomhus och utomhus.

Vilket syfte fyller årsredovisningen för er?

Det händer också en hel del just nu kring årsredovisningar just på grund av de nya rapporteringskraven. Det kan därför vara ett bra läge att passa på att tänka över hur man vill kommunicera under året. Vad fyller årsredovisningen för syfte för er? Vem riktar den sig till och vad förväntas komma ut av projektet utöver det uppenbara? Blir årsredovisningen oftast en produkt som tyvärr ligger och dammar på hyllan? Det BEHÖVER verkligen inte vara så!

Har du hört att årsredovisningen är död?

I och med ESEF har också en bubblande diskussion dykt upp om huruvida årsredovisningen är död. Ja alltså den främre delen – Årsberättelsen, som det aldrig funnits lagkrav på att göra. Att bolagen endast kommer att göra den finansiella delen och passar på att skära bort. Andra säger ”NU kommer alla börja göra webbaserade årsredovisningar!” som besökarna kan navigera runt på. Faktum är att webb-årsredovisningar redan funnits i massor av år, men omfattningen har varit ganska konstant eller kanske till och med minskat om man betänker att fler bolag noterats? De kan i vart fall bli kostsamma och har heller aldrig tagit över platsen för PDF-versionerna av den tryckta helt.

Gör det som era investerare vill ha

Investerare generellt har föredragit att bläddra i en PDF online som de även kan ladda hem för att kopiera text ur eller skriva ut. Den tryckta versionen har levt kvar och uppskattats av många aktiesparare. Då blir en webbversion kanske mindre relevant beroende på ert syfte med den. Beroende på hur den länkas och kodas kan den dra en del kraft i sökmotorsoptimering. Men det kan man också lösa på annat vis.

Så vad ska man göra med årsredovisningen då?

Lugn. I del två i vår Årsredovisningsspaning  skriver vi om att er STORY är intressant – så sluta inte berätta den. Men kanske, kanske finns det lite plats för nya grepp? Vi tror att inom ett par år kommer det finnas färre tryckta årsredovisningar, men inte nödvändigtvis fler webbaserade.

Ta reda på mer om vad ESEF är

Finaninspektionen förklarar ESEF

”Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter har införts 2019. De påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.”

Läs mer på Finansinspektionens hemsida.

PWC förklarar vad är ESEF

”Det första grundläggande kravet i ESEF-regelverket är att alla års- och koncernredovisningar ska upprättas i formatet XHTML. Det andra grundläggande kravet är att när dessa finansiella rapporter innehåller koncernredovisningar som är upprättade enligt IFRS, ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar med XBRL-taggar. Det tredje grundläggande kravet som föreskrivs av ESEF är att XBRL-taggarna ska integreras in i XHTML-dokumentet med hjälp av Inline XBRL-tekniken (iXBRL).”

Läs mer på PWCs hemsida.

Inspiration - här kan du läsa om Årsredovisning 2020 som vi gjort för Infrea AB.

Går du i årsredovisningtankar?

Det gör ofta vi med. Låt oss tänka tillsammans! Connecta med mig på LinkedIn eller släng iväg ett mail.