Globalt B2B-bolag

Komplex webb inom B2B

tjänst

Webb & App

geografi

Skandinavien

bransch

Säkerhet

aktiviteter

Struktur. Koncept. Koordinering av översättning och resurser. Webbprojektledning. Innehåll. Sökmotorsoptimering. Publicering. Teknisk support.

Webb för B2B-bolag som ger inspiration och support

När ett internationellt bolag som tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter för hemmet skulle byta domän, bygga ny webb riktat mot slutkund och skapa ny support anlitades The Tribe Lounge för jobbet.

Webb som ger inspiration och support

I samband med en varumärkesutveckling globalt hos detta B2B-bolag fick The Tribe Lounge hjälpa de skandinaviska marknaderna med deras nya webbsidor (Sverige, Norge och Danmark). All försäljning går via bolagets återförsäljare, men dessa webbsidor riktar sig till slutkunden konsument. Innehållet är smarta lås för hemmet vilket är populärt med stor konkurrens på marknaden. Nya webben ska stötta konsumenten i köpresan med fakta och inspiration. Efter köpet kan de hitta support för rätt produkt. Webbarna fick både ny struktur och innehåll.

En webbstruktur som passar alla enheter.
En webbstruktur som passar alla enheter.

När ett internationellt bolag som tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter för hemmet skulle byta domän, bygga ny webb riktat mot slutkund och skapa ny support anlitades The Tribe Lounge för jobbet.

Kundens Utmaning

All försäljning sker hos återförsäljare där samtidigt inte fördjupad information och support finns. Hemsidorna behövde därför rätt mix av produktfakta, inspiration och support för de som redan köpt en produkt. Med flera språk (svenska, norska, danska) i en global kontext (engelska) ställdes hög krav på noggrannhet och projektledning.

När ett internationellt bolag som tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter för hemmet skulle byta domän, bygga ny webb riktat mot slutkund och skapa ny support anlitades The Tribe Lounge för jobbet.

Vår lösning

Vi drev projektet och hämtade in material från en mängd källor vilka kvalitetssäkrades av kunden. Vi utgick från den globala mallen men gjorde många förbättringar och löste flera problem som uppstod löpande samt koordinerade de många språken och kopplingar till globala system för vissa delar. Vi deltog på digitala möten och gav råd om beslut. Med våra lösningar för innehåll kunde två andra extra trafikdrivande hemsidor kunden hade planer på ställas in.

Aktiviteter

  • Struktur.
  • Koncept.
  • Koordinering av översättning och resurser.
  • Webbprojektledning.
  • Innehåll.
  • Sökmotorsoptimering.
  • Publicering.
  • Teknisk support.

Geografi

Skandinavien

Bransch

Säkerhet

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig, Anna om du vill komma igång med en ny eller uppdaterad hemsida, eller saknar kompetens att driva ert webbprojekt in-house. Vi har över 20 års erfarenhet av i teamet av stora, komplexa webbprojekt.

Fler case

Entrédörr med passersystem i glaspartier i fasad.

CERTEGO

Video om varumärket

Content

Servicetekniker som skruvar på en dörrstängare.

CERTEGO

Efterlängtat säljmaterial kom på plats

Branding & Varumärke