BLOGGEN

Albin Sandh

5/11/19

Skapandet av ett bra koncept - Del 4 i "Vad gör en kommunikatör?"

Det som ofta kommer på tal vid koncept- och identitetsskapande ha linje att gå efter eller att ha en röda tråd… En viktig sak som består av flera beståndsdelar. Beståndsdelar som skapar en identitet hos ett företag – något som känns helgjutet, genuint och tillförlitligt.

Albin Sandh

July 29, 2021

En kommunikatör har kvalifikationer och innehar kompetens i arbetet som handlar om att skapa ett hållbart koncept. Vilket sin tur skapar goda förutsättningar ditt företags affärsidé.

Ta dig igenom bruset

En viktig del i dagens samhälle, som i mångt och mycket är digitaliserat, är att slå igenom de brus som finns i alla tillgängliga digitala kanaler. Företag måste med andra ord både vara intressanta och relevanta i sitt innehåll, för annars är chansen att nå den önskade målgrupp väldigt liten. Som kommunikatörer kan vi hjälpa till med det här. Vi använder ständigt vår kreativa sida tillsammans med den strategiska. Det handlar om att ständigt stimulera nyskapande och att se nya vinklar på saker. Av den anledningen kan vi därmed hjälpa till att utveckla era tankar och idéer till verklighet.

Vi kommunikatörer kan hjälpa företag som har en tanke, ett frö, om hur deras varumärke eller produkt ska se ut. Att hjälpa till i processen, möjligen vara drivande och förverkliga den tanken och få den växa är något som vi älskar. Ännu mer vill vi skapa en känsla genom det budskap ni ger ut, som både får ert företag och era kunder att känna mervärde.

Fläta ihop det med ett koncept

När en person skapar ett koncept sker det i allt från formspråk till vilken riktning som ni bör ta i er budskapsformulering. Som kommunikatör kan hen både ansvara i arbetet kring grafisk formgivning och hur ni skall formulera budskapet. Det resulterar i en sammanflätad och enhetlig produkt. Det är av högsta prioritet att resultatet av arbetet både ska bli attraktivt och vackert för ögat likväl som att innehållet täcker de delar som ni vill nå ut med.

En person som arbetar som kommunikatör innehar de verktyg som krävs för att skapa ett tilltalande och relevant koncept. Detta är något som både kommer gynna er verksamhet i effektivitet och med all förmodan mindre rynkor i era pannor.  

Vill ni veta mer om hur just vi på The Tribe Lounge kan hjälpa er kring koncept och idé?

Läs då gärna mer om våra tjänster eller kontakta mig direkt!