BLOGGEN

Malin Karlsson

20/12/21

Så skapar du en grafisk profil – det här ska finnas med

Hur får man företagets kommunikation att bli enhetlig och tydlig - och samtidigt bibehålla personligheten i varumärket? En viktig del i det är arbetet med en grafisk profil – en av grundstenarna i att skapa ett starkt och hållbart varumärke.

Malin Karlsson

December 20, 2021

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är ett redskap. En instruktion och en manual för hur en organisation, företag eller varumärke ska se ut i den visuella kommunikationen. Den beskriver hur din logotyp ska användas, vilka färger du ska använda i dina dokument och mallar, vilka och hur du ska använda typsnitt eller hur andra grafiska element som förknippas med varumärket får nyttjas.

Låt oss berätta varför en grafisk profil kan underlätta arbetet, stärka varumärket och låta stora organisationer kommunicera enhetligt och professionellt.

Riktlinjer och regler för igenkänning

Ett av huvudsyftena av den grafiska profilen är att skapa en konsekvent och enhetlig kommunikation, som i slutändan kommer genera igenkänning av ert företag i branschen, er närort eller på nationellt plan. Företag som skiftar i visuella uttryck beroende på medier är ingen hit. Allt ska hänga ihop: webbsidan, broschyrer och sociala medier likväl som den fysiska miljön – som kontor och butiker. Det hjälper nämligen mottagaren att snabbare känna igen er och förknippa kommunikationen med företaget. Det stärker även igenkänningen hos medarbetarna och den interna kommunikationen. Målet är att de ska känna "Det här är vi".

En annan viktig sak med en grafisk profil är tidsbesparingen. När du väl satt logotypens placering, bannerheaderns färg och rubrikernas storlek slipper du uppfinna hjulet på nytt. Du som kommunikatör eller designer skapar mer tid för arbete som driver affären framåt, samtidigt som du slipper fråga kollegan om "Kommer du ihåg färgkoden för Rubriknivå 2?". Vi slipper helt enkelt otydligheter.

Vad ska en grafisk profil innehålla?

Om du vill hålla det enkelt så rekommenderar vi tre komponenter. Det är lite som en bra pizza margherita – du kommer väldigt långt på detta:

  • Logotyp: En visuell igenkänningsfaktor för ditt bolag och den ska klara av att stå för sig själv, utan andra element som hjälp.
  • Färger: Färger delas in i huvudfärger och i komplementfärger - allt för att skapa tydlighet. De ska fungera digitalt, i print och profilprodukter.
  • Typsnitt: Typsnittet/en ska fungera på flera olika platser, exempelvis på digitala kanaler och på fakturor. Men vilket ska du använda och hur ska du använda det? Det kan kännas som att hitta nålen i myrstack – om du inte känner till grunderna i typografi.

För större företag och organisationer

För företag och organisationer som arbetar på större geografiska ytor eller marknader kan det vara bra att fylla ut den grafiska profilen med några fler delar – då kallas det manual. Där arbetas mer omfattande beskrivningar in för varumärkets olika element. Det kan vara hur du ska arbeta i olika format, i olika kommunikationskanaler eller hur kontorsmaterial och profilprodukter ska designas. I en sådan manual bör man även ta hänsyn till att beskriva tone of voice, bildmanér och hur annonser ska utformas. Allt för att ni ska nå ut på det sättet som ni vill och att företaget ska uppfattas så som ni önskar. Och för att det ska ske varje gång ni kommunicerar.

Ordlista inom grafisk profilering

Tagline: Syftar till en kortare text som ofta används i marknadsföringssyfte.

Färgsystem: Färgsystem är en systematisk uppordning och beteckning av färger. Exempel på färgsystem är: CMYK - fyrfärgstryck för exempelvis papper, RGB - additiv färgblandning för exempelvis bildskärmar, PMS - dekorfärger för att få så lika färger som möjligt.

Boilerplate: En kortare företagsbeskrivning som nyttjas i exempelvis pressmeddelanden.

Clear Space: Ett bestämt avstånd som behöver vara fritt från andra element. En logotyp bör ha Clear Space för att skapa rätt förutsättningar för att skapa ett starkt varumärke.

Tone of voice: Är hur ni som företag uttrycker er och er tonalitet. Hur företagets karaktär kommer fram i dina ord, både skriftligt och talat. Det handlar inte om vad du säger, utan snarare hur du säger det, vilka ordval ni gör och det intryck det gör på alla i din publik som läser eller hör dig.

Bildmanér: En genomgående stil som följer genom de bilder som profilerar ert företag. Bildmanéret handlar om att ska förmedla en viss känsla till betraktaren men kan också vara att de alltid ska innehålla moment av exempelvis rörelse.

Vill du se hela ordlistan för ord inom kommunikation? 

Kolla in här! 

Vill du veta mer om grafisk profilering?

Jag och mina kollegor berättar gärna mer om grafisk profilering över en kaffe – digitalt eller på plats. Maila mig eller skicka ett direktmeddelande på LinkedIn.

Läs mer från bloggen