BLOGGEN

Albin Sandh

4/5/21

Generationernas krig: Kommunikation i förändring

Generationernas krig handlar inte om en ännu en produktion av den världsberömda Star Wars-filmserien. Nej, här tar vi fokus på ett skifte som skett i synen på kommunikation: nämligen vad som fångar intresset hos olika generationer. Låt oss “dig into” Generation Y och Generation Z.

Albin Sandh

May 4, 2021

Kommunikation i förändring

Våra medievanor har förändrats. Något som blivit väldigt uppenbart i och med smartphones intrång i våra liv för över ett decennium sedan. Det finns två generationer som är uppväxta i en, om än relativ, digital värld – Generation Y och Generation Z. Båda dessa generationerna är födda efter år 1980, ändå finns ganska väsentliga skillnader i hur de ser på kommunikation. Eller rättare sagt, vad som attraherar och tilltalar dem. Med detta i åtanke – hur gör vi som arbetar med kommunikation eller marknadsföring för att nå ut till dessa personer? Finns det någon tumregel som gör att ditt företag når ut till en extra person och i sin tur låser en extra affär? Låt oss ta reda på det!

Generation Y: Detektiver som söker transparens i kommunikation

Generation Y, även kallade Millenials, är en grupp som är födda ungefär mellan 1980-1996. De såg sin pappa med hockeyfrilla och mamma i snedtrampade Moonboots – något de kanske helst vill glömma. Oavsett bortträngt minne från sin barndom, har den här generationen skapat sig en oerhörd medvetenhet kring kritiskt tänkande. Med höga krav på kommunikation och teknik granskar de mer än gärna ditt budskap – men även din kommunikation i stort för att få svar på sina frågor. Så din flashiga och möjligtvis bristfälliga marknadsföring utan substans kanske inte får Generation Y att hoppa av stolen och klicka på köp. Utan det är i så fall efter noggrann syning eller genom goda recensioner som får gör att du får en order att gå i lås!

Kräsna som få

De är helt enkelt kräsna – och på enligt mig goda grunder! För att attrahera en person från Generation Y behöver du:

 1. Uppmärksamma företagets värderingar
 2. Lösning: Med korta, enkla och textbaserade videor kan rätt sida av företaget visas.
 3. Visa transparens – både social och miljömässig hållbarhet
 4. Lösning: Våga bjuda på lite transparens – var äkta.
 1. Fokusera mer på mjuka värden – vinn deras förtroende
 2. Lösning: Ta reda på dina kunders vanor. Varför ska de välja just din tjänst eller produkt?

Flashiga reklamer utan konkret budskap, det är inte något för oss i Generation Y. Vi är kräsna när det gäller budskap och innehåll!

- Albin Sandh, skribent av det du läser nu, kommunikatör, designer & person från Generation Y.

Generation Z: Interaktiva zombies som jagar känsla i kommunikation

Generation Z, iGeneration, Gen Z... Kärt barn har många namn. Är dessa personer som är födda mellan 1996-2012 ett gäng levande men själlösa robotar? Klart de inte är! Men de är ju faktiskt den första generation som växt upp och aldrig upplevt ett liv utan internet. Om de skulle hört det surrande modemet som Generation Z växte upp med skulle de ju undra vad det var för mackapär som lät och sprakade. Det modem som dessutom satte hemtelefonen on-hold och gav en dyr månadsräkning. Vad nu fast hemtelefon är??

I händelse av att växa upp med internet som sin bästa vän, ger det både för- och nackdelar. Fördelar kan till exempel vara att Generation Z är en väldigt globalt sammanlänkad generation som dessutom är väldigt miljömedvetna. Därmed är de också medvetna om sig själv och hur de uppfattas, vilket i sin tur leder till höga ambitioner gällande sig själv och de människor som omger en. Nackdelar är att de har svårt att lita på personer och källor till information. De är heller aldrig offline – utan ständigt sociala och kan lida av FOMO.

Sociala medier till höger, nappflaskan till vänster

Generation Z har blivit manglade med informationsflöde sen barnsben. Nappflaskan i högra handen och iPaden i den vänstra – det har gjort att de blivit en oerhört svårflörtad publik. Det ställer höga krav på oss kommunikatörer.

Vad ska vi då lägga fokus på för att nå Generation Z? Kort sagt – timing & närvaro. Mer specifikt behöver du:

 1. Var kortfattad och lekfull
 2. Lösning: Det sägs att du har högst 10 sekunder (om inte kortare?!) på dig för att fånga generation Z uppmärksamhet. Kort och gärna interaktivt innehåll som sticker ut!
 3. Annonsera via rätt sociala medier
 4. Lösning: De är den generation som absolut mest värdesätter en influencers ord. Nyttja det. Men välj dina sociala medier med omsorg – för ökat engagemang.
 5. Aktiv och närvarande på Google
 6. Lösning: Ta kontroll över Google My Business, dina SEO-texter, svara på recensioner. You name it.

Generella beteendemönster

Självklart är det här bara generella beteendemönster hos generationerna. Det ju så att vi alla är olika och fängslas därmed också av olika typer av kommunikation.

För att avsluta med fundamental del i all kommunikation, som alla företag och kommunikatörer bör ha i bakhuvudet är veta VARFÖR ni kommunicerar och VAD ni ska kommunicera. Och att ni riktar er mot 1 målgrupp, har 1 fokus, med 1 kommunikationsinsats (1-1-1). Kör hårt!

Vill du veta mer om målgruppsanpassad kommunikation?

Connecta med mig, Albin, på LinkedIn. Eller släng iväg ett mail om du undrar över något!

Läs mer från bloggen