BLOGGEN

Anna Pojen

8/7/19

Fem tips för att lyckas med ditt Change management projekt

Ordet förändring kan väcka många känslor och vi som individer har olika sätt att förhålla oss till och hantera förändringar. En verksamhet som skall genomföra en förändring av något slag exempelvis en omorganisation, fusion eller flytt bör tänka på att driva ett Change management projekt för en lyckad effekt av förändringen. Engagerade och involverade medarbetare ska med på resan mot målet!

Anna Pojen

July 29, 2021

Vad ska man tänka på för ett vinnande koncept?

Kommunikation och HR måste arbeta tätt ihop, sätta upp mål och riktlinjer samt enas om aktiviteter som ska ske inom Change management projektet. Först när det är klart kan jobbet börja på riktigt.

Våra fem tips att tänka på i ett Change management projekt

  1. Stötta cheferna – de leder förändringsarbetet för sina respektive medarbetare
  2. Involvera och engagera – det är ett måste att ha medarbetarna med sig
  3. Identifiera informella ledare – låt dem få extra ansvar i arbetsgrupper eller liknande
  4. Fokusera på positiva eldsjälar – de får förhoppningsvis med sig fler
  5. Kommunicera och informera – det förhindrar rykten, inger förtroende och trygghet

Kommunicera rätt!

Kommunikation är komplicerat – men med oss blir det lättare. Kontakta oss för att ta reda på mer om hur du kan förbättra din relation med medarbetare.